Basismodule Positieve Gezondheid - In Company

Voor werken met Positieve Gezondheid bestaat geen blauwdruk. Het is een andere manier van denken, gesprekken voeren en begeleiden van cliënten en patiënten. Die ontwikkel je aan de hand van eigen ervaringen. Opgedane ervaringen sturen het leren en dus ook de inhoud van de werksessies.

De Basismodule bestaat uit een slimme mix van praktijkervaring en oefenen, zelfreflectie en intervisie. Zo ontwikkel je het werken met Positieve Gezondheid steeds verder – in dialoog met jezelf en anderen.

Werken met Positieve Gezondheid leer je door te doen. Daarom gebruik ik in de training krachtige werkvormen en is er veel ruimte voor reflectie op het handelen. In de Basismodule doe je ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid. Ook ontwikkel je je eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in je dagelijkse praktijk.

Bij een basismodule in company wordt extra nadruk gelegd op ervaren en oefenen in de praktijk. De sessies zijn meer verspreid met langere tussenperiodes. De opgedane ervaringen worden meegenomen en gedeeld in de training. Tevens wordt er specifiek gekeken naar de organisatie, hoe Positieve Gezondheid daar het beste toe te passen is.

De in company training bestaat uit 4 werksessies van 2,5 uur voor een groep van maximaal 12 personen. De interactieve werksessies zullen worden afgewisseld met opdrachten die de deelnemers meenemen naar hun werkpraktijk. Intervisie en reflectie op eigen ervaringen vormen een belangrijk onderdeel van elke werksessie.
Na deelname van alle werksessies ontvangen de deelnemers een officieel iPH certificaat ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

Wat als de corona maatregelen weer van kracht worden?

Vanwege de situatie met het coronavirus en het advies om niet onnodig in groepen bij elkaar te komen bied ik tevens, zo lang als nodig is, een versie van de basismodule aan die online gevolgd kan worden, maar wel alle inhoud, contact en werkvormen omvat om je het werken met Positieve Gezondheid eigen te maken.

Voor de online sessies wordt een beveiligde Zoom omgeving gebruikt of in overleg een vergelijkbaar, ander geschikt platform dat door de opdrachtgever wordt gefaciliteerd. Ook de online training wordt afgesloten met het officiële iPH certificaat ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

Contact

Telnr: 06 50 52 86 45
Email: info@blinkteam.nl
Straatnaam en nr, postcode en woonplaats
KVK: 65959574